Obchodní podmínky společnosti CINEMAX, s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na portálu digitální distribuce provozovaném společností CINEMAX, s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost CINEMAX, s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 433/33, 156 00 Praha 5-Zbraslav, IČ: 25292871, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 83170 u Městského soudu v Praze, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Na službě DRMfree je každý kupující považovaný také za spotřebitele, tedy osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. prosince 2011. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

Šíření obchodních sdělení e-mailem

Obchodní sdělení neboli newsletter zasíláme e-mailem všem, kteří si na portálu DRMfree vytvořili účet. V newsletteru se dozvíte o nejčerstvějších novinkách, aktuálních slevách či zajímavých akcích. Pokud nicméně newsletteru dostávat nechcete, máte možnost se z jeho odběru kdykoliv odhlásit.

Kontakty

Portál drmfree.cz / bezochrany.cz provozuje společnost CINEMAX, s.r.o.

CINEMAX, s.r.o.
Elišky Přemyslovny 433/33
156 00 Praha 5-Zbraslav

IČ: 25292871 DIČ: CZ25292871
Telefon/fax: +420 257 327 239

E-mail: drmfree@cinemax.cz